مقاله بررسي تاثير نوع جوانه زا بر ريزدانگي و پارامترهاي انجماد آلياژ A356 به كمك آناليز حرارتي منحني هاي سرد شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نوع جوانه زا بر ريزدانگي و پارامترهاي انجماد آلياژ A356 به كمك آناليز حرارتي منحني هاي سرد شدن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخته گري
مقاله جوانه زايي
مقاله آناليز حرارتي
مقاله A356

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب نجم الدين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي صفدر
جناب آقای / سرکار خانم: سودمند مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريزدانه کردن آلياژهاي آلومينيم از متداول ترين عمليات در صنايع شمش ريزي و ريخته گري آليا‍ژهاي آلومينيوم است. اين كار به طور معمول با اضافه كردن جوانه زا به مذاب صورت مي گيرد. لذا استفاده از جوانه زاي مناسب جهت ريزدانگي آلياژهاي آلومينيومي مي تواند تاثير زيادي بر كيفيت اين گونه قطعات داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسي تاثير نوع جوانه زا بر ريزشدن دانه ها و پارامترهاي انجماد آلياژهاي آلومينيوم به كمك آناليز حرارتي منحني هاي سرد شدن مي پردازد. به اين منظور نمونه هايي از آلياژ A356 را بدون افزودن جوانه زا به مذاب و ساير نمونه ها را با افزودن انواع مواد جوانه زا به مذاب تحت عمليات جوانه زايي قرار داده و پس از ذوب ريزي به داخل قالب، منحني هاي سرد شدن آنها ترسيم گرديد. با محاسبه و رسم منحني مشتق اول و منحني صفر، پارامترهاي انجماد در قطعات بررسي شد. بررسي هاي صورت گرفته نشان داد كه جوانه زني و نوع جوانه زا تاثير چنداني بر درجه حرارت شروع و پايان انجماد و ميزان گرماي نهان انجماد ندارد. همچنين بررسي هاي متالوگرافي و آناليز حرارتي نشان داد كه در نمونه هاي جوانه زني شده بيشترين ريزدانگي در فراسردي ۴oC به دست مي آيد.