مقاله بررسي تاثير نوع و ميزان کاربري اراضي در شکل گيري کانون هاي جرم خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي: قاچاق و سو مصرف مواد مخدر در شهر قزوين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نوع و ميزان کاربري اراضي در شکل گيري کانون هاي جرم خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي: قاچاق و سو مصرف مواد مخدر در شهر قزوين)
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربري زمين
مقاله کانون هاي جرم خيز
مقاله قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر
مقاله نقشه جرم
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) شهر قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به منظور پيشگيري و کنترل کانون هاي جرم خيز انواع جرايم مواد مخدر در سطح شهر قزوين و سرعت بخشيدن به فعاليت ها و هماهنگي در اتخاذ سياست هاي عملياتي در مکان ها و زمان هاي مساله دار بر مبناي پژوهشي تدوين يافته است که در سال ۱۳۸۷ با عنوان «اطلس بزهکاري جرايم مواد مخدر شهر قزوين» انجام گرفت و در آن متغير «مواد مخدر» به عنوان عمده ترين عامل زمينه ساز ساير جرايم شهري در ارتباط با نوع و ترکيب کاربري ها در خلق فرصت هاي اين نوع خاص از جرايم بررسي قرار شد.
روش تحقيق در اين مقاله، تطبيقي و تحليلي است و براي شناسايي و درک الگوهاي مکاني بزهکاري در سطح شهر از مدل هاي آماري چون مرکز متوسط، بيضي انحراف معيار، شاخص نزديک ترين همسايه، روش تخمين تراکم کرنل و تحليل شبکه در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش تمام جرايم مرتبط با مواد مخدر است که در سال ۸۷–۸۸ در محدوده قانوني شهر قزوين به وقوع پيوسته است
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در ميان جرايم شهر قزوين، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بيشترين آمار دستگير شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنين مهم ترين کانون هاي جرم خيز مواد مخدر شهر قزوين در هادي آباد، نواب و عمري محله واقع شده است
نتايج پژوهش بيانگر اين است که ارتباط معناداري مبني بر تاثير نوع کاربري و نحوه استفاده از اراضي در بخش مرکزي شهر قزوين در توزيع جغرافيايي جرايم مرتبط با مواد مخدر و شکل گيري الگوهاي فضايي بزهکاري در شهر قزوين وجود ندارد. به نظر مي رسد توجه به نوع و ميزان کاربري ها، در پاک سازي پارک شهدا و تصحيح هندسي معابر در اين محدوده ها و مکان يابي مجدد مراکز استقرار نيروي پليس در پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سطح امنيت در شهر قزوين موثر خواهد بود.