مقاله بررسي تاثير نوع پايه و شوري بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ ليموشيرين (.Citrus limetta L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نوع پايه و شوري بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ ليموشيرين (.Citrus limetta L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه
مقاله شوري
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله ليموشيرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي جهرمي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي بندري عنايت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه هاي توسعه تحمل به شوري در مرکبات، پيوند ارقام تجاري حساس به شوري بر روي پايه هاي مقاوم مي باشد. ليموشيرين، يکي از گونه هاي مرکبات است که به شوري آب و خاک حساس بوده و تحت اين شرايط کاهش شديدي در رشد و عملکرد خواهد داشت. اين پژوهش به منظور بررسي تاثير شوري و پايه هاي نارنج معمولي (Citrus aurantium)، ليموشيرين (C. limetta)، ليموآب (C. aurantifolia)، ولکامريانا (C. volkameriana)، و بکرايي (C. reticulata×C. limetta)، بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ ليموشيرين بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در چهار تکرار در گلخانه انجام گرفت. تيمارهاي شوري در چهار سطح ۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ ميلي مول در ليترکلريد سديم در نظر گرفته شد. بر اساس نتايج نوع پايه تاثير معني دار بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ داشت و تحت تاثير شوري، تغييراتي در غلظت عناصر کم مصرف در برگ مشاهده شد. تحت شرايط اين آزمايش، پايه ولکامريانا و تا حدودي بکرايي از پتانسيل خوبي در ايجاد تحمل به شوري در پيوندک ليموشيرين برخوردار بودند.