مقاله بررسي تاثير نيروهاي مختلف در شکل گيري فضاي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نيروهاي مختلف در شکل گيري فضاي شهري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيرو
مقاله تحول
مقاله فضاي شهري
مقاله مکان
مقاله گفت و گو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: نامداريان احمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت و ساختار شهرهاي امروزي حاصل فرآيندي است که از سال هاي بسيار دور آغاز شده و تحت تاثير نيروهاي مختلفي، از قبيل زمان، اداري، اقتصادي، سياسي و نيروي اجتماعي شکل گرفته است. اين ساختار و بافت جوابگوي دوره هاي گوناگون تاريخي بوده و در واقع شهر، محل تجلي نيازها و اراده ساکنان آن بوده است. لذا، ضمن معرفي نيروهاي موثر بر تحولات شهري، کيفيت فضاهاي شهري را متاثر از چگونگي تعامل اين نيروها دانسته و بر باز تعريف فضاي شهري به عنوان مکان گفت و گوي نيروها تاکيد گرديده است. با مراجعه به نظريه کنش ارتباطي هابرماس: «گفت و گو، به مثابه فرايند آشنايي زدايي و باز آشنايي نيروها»، مي توان عنوان نمود که براي دستيابي به فضاي شهري با کيفيت، بايد امکان تعامل نيروها در حد بيشينه فراهم گردد. اين فرضيه با ارايه مثال هاي موردي از شهرهاي تاريخي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.