مقاله بررسي تاثير همسايگي بر انتخابات ايران مطالعه موردي: دور نخست نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير همسايگي بر انتخابات ايران مطالعه موردي: دور نخست نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافياي انتخابات
مقاله مشارکت
مقاله تاثير همسايگي
مقاله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني راد مراد
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير همسايگي يکي از جستارهاي جغرافياي انتخابات است که پيامد عوامل و زمينه هاي جغرافيايي را در رفتار راي دهندگان بررسي مي کند و بر اين گمان است که ساکنان يک محدوده سکونتگاهي عموما همانند يكديگر بر اساس ويژگي و شناسه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شان، به فرد و يا جرياني که با آنان احساس همانندي مي نمايند، راي مي دهند. اين تحقيق به دنبال بررسي اين مساله است که آيا جستار همسايگي در فرهنگ سياسي راي دهندگان ايراني اثرگذار بوده است؟ بدين منظور مقاله حاضر آمارهاي دور نخست نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران را انتخاب نموده و بر اساس روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از GIS به تحليل داده و نقشه هاي تهيه شده پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که تاثير همسايگي نقش مهمي در انتخابات ايران داشته است؛ به گونه اي که پيامد عوامل و زمينه هاي جغرافيايي موثر در رفتار راي دهندگان نواحي مختلف کشور باعث شده که راي گيري در ايران سرشتي محلي گرا و قومي بيابد. بنابراين چنين زمينه فرهنگي، يکي از بازدارنده هاي اساسي در کاميابي فرايند مردم سالاري بوده است.