مقاله بررسي تاثير هورمون هاي رشد در شرايط درون شيشه بر رشد و توليد گياهچه و غده چه در گياه سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير هورمون هاي رشد در شرايط درون شيشه بر رشد و توليد گياهچه و غده چه در گياه سيب زميني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرومکوآت
مقاله غده چه
مقاله گياهچه درون شيشه
مقاله جيبرليک اسيد
مقاله غده چه سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطرشي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي كوثر
جناب آقای / سرکار خانم: نبي نژاد عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايش هاي مورد نظر به منظور تعيين اثرات مستقيم و غيرمستقيم هورمون هاي گياهي جيبرليک اسيد (GA3) و کلرومکوات کلرايد (CCC) در شرايط درون شيشه بر روي فاكتورهاي رشد و متعاقب آن، توليد غده چه سيب زميني در شرايط درون شيشه (اثرات غير مستقيم) به مرحله اجرا در آمدند. سه غلظت متفاوت از هورمون جيبرليک اسيد (۰٫۱،۰٫۵ و۱ ميلي گرم در ليتر) و سه غلظت از هورمون CCC (100، ۵۰۰،۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر) در مورد سه کولتيوار سيب زميني (گلوريا(Gloria) ، مارفونا (Marfona) و آگريا ((Agria) شدند. غلظت هاي بالاي CCC منجر به توليد شاخساره هاي کمتر گرديد. کوتاهترين گياهچه ها با کمترين تعداد برگ بر روي گياهچه هاي رشد کرده بر روي محيط حاوي ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر CCC مشاهده گرديد. بالاترين غلظت هر دو هورمون، کمترين ميزان سطح برگ را منتج گرديد. هورمون جيبرليک اسيد تعداد ريشه را افزايش داد. گياهچه هاي رشد کرده بر روي محيط هاي کشت حاوي ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر CCC سيستم ريشه کوتاهتري را توليد نمودند. اثرات مستقيم هورمون هاي رشد بر روي تعداد و اندازه غده چه ها معني دار بودند. هر دو پارامتر (ريشه و ساقه) به وسيله هورمون جيبرليک اسيد کاهش معني داري را نشان دادند. قلمه هاي تهيه شده از گياهچه هاي پيش تيمار شده با CCC کمترين تعداد غده چه با کوچکترين اندازه و کمترين وزن را توليد نمودند. تعداد، اندازه و وزن غده چه براي هر سه کولتيوار مورد مطالعه يکسان بود.