مقاله بررسي تاثير واناديم بر سينتيک تغيير حالت آستنيت در فولادهاي ميکروآلياژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير واناديم بر سينتيک تغيير حالت آستنيت در فولادهاي ميکروآلياژي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد ميکروآلياژي
مقاله سينتيک
مقاله استحاله آستنيتي
مقاله معادله اورامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سينا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر واناديم بر سينتيک تغيير حالت آستنيت در فولادهاي ميکروآلياژي کربن متوسط ارزيابي شده است. نمونه هايي از دو نوع فولاد بدون واناديم و ميکرو آلياژي  واناديم دار تحت سيکل هاي مختلف آستنيته کردن قرار گرفت و سپس در آب کوئنچ گرديد. با انجام سختي سنجي و بررسي هاي ريزساختاري، سينتيک تغيير حالت آستنيت توسط معادله اورامي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده از اين پژوهش بيانگر تاخير در دگرگوني آستنيتي در فولاد داراي واناديم در دماهاي آستنيته کردن پايين تر از ۹۵۰ درجه سانتي گراد است. بررسي ها نشان داد، با افزايش دماي آستنيته کردن تا محدوده حرارتي انحلال رسوبات واناديم، به تدريج از مقاومت در برابر تغيير حالت آستنيت کاسته مي گردد.