مقاله بررسي تاثير ورزش هاي هوازي و هوازي- مقاومتي بر حجم هاي ريوي و کيفيت زندگي بيماران آسمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۴۸ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ورزش هاي هوازي و هوازي- مقاومتي بر حجم هاي ريوي و کيفيت زندگي بيماران آسمي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش هوازي
مقاله ورزش مقامتي
مقاله آسم
مقاله بازتواني ريوي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله FEV1 و FVC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فشاركي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كردي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ام البنين پاك نژاد سيدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در زمينه اهميت و تاثير ورزش بر بيماري آسم به عنوان يکي از معضلات عمده بهداشتي ايران مطالعات کمي انجام شده است. از اين رو، مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير ورزش هوازي- مقاومتي و هوازي بر حجم هاي ريوي و کيفيت زندگي بيماران آسمي تنظيم شد.
روش بررسي: ۵۶ بيمار آسمي بعد از دو هفته جلسات آموزشي از نظر علايم حياتي و تست هاي ريوي بررسي شدند و پرسشنامه کيفيت زندگي سنت جورج را تكميل كردند. سپس با تقسيم تصادفي بيماران به دو گروه A و B، به مدت ۱۰ هفته در خانه گروه اول به ورزش هوازي- مقاومتي و گروه دوم به ورزش هوازي تنها پرداختند. در انتها مجددا علايم حياتي و تست هاي ريوي و پرسشنامه کيفيت زندگي بررسي و تکميل شدند. نهايتا ۴۲ بيمار مطالعه را به اتمام رساندند.
يافته ها: ميزان FEV1 در گروه A از محدوده ۹۸-۲۵ به ۱۰۵-۴۰ و ميزان FVC از ۱۰۳- ۴۹ به ۱۰۱- ۶۹ رسيد که به ميزان معني داري افزايش داشته است اما در گروه B تفاوت معني داري مشاهده نشد. نمره کل پرسشنامه سنت جورج در گروه A از ۷۵- ۸ به ۷۷-۲ و در گروه B از ۷۲- ۱۱ به ۷۴- ۶ رسيد که نشانگر بهبود معني داري در نمرات هر دو گروه پس از مداخله نسبت به پيش از آن است.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که انجام منظم و مشخص ورزش هاي هوازي به تنهايي يا به همراه ورزش هاي مقاومتي در خانه باعث بهبودي در علايم حياتي و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم خفيف تا متوسط مي شود. البته تنها همراهي ورزش هوازي با ورزش مقاومتي است که سبب بهبود برخي شاخص هاي اسپيرومتري مي گردد. از اينرو در درمان بيماران آسمي ترکيبي از ورزش هاي هوازي و مقاومتي به صورت منظم توصيه مي شود.