مقاله بررسي تاثير وفاداري حزبي بر رفتار شهروندي سازماني در سازمان هاي دولتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير وفاداري حزبي بر رفتار شهروندي سازماني در سازمان هاي دولتي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوگانگي سياست
مقاله اداره
مقاله انتصابات سياسي
مقاله گرايش هاي سياسي
مقاله بي طرفي سياسي
مقاله رفتار شهروندي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: منوريان عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين موضوعات در مديريت دولتي همواره مربوط به گرايش هاي سياسي مديران و کارکنان دولتي و تاثير آن بر عملکرد آن ها بوده است که تحت عنوان دوگانگي سياست، اداره مورد بررسي قرار گرفته است. انديشمندان مديريت دولتي به دليل جلوگيري از ايجاد فساد در خدمات دولتي عنوان مي کنند که اداره نبايد وارد مجادلات سياسي و حزبي شود و سياستمداران نيز نبايد اقدام به انتصابات گسترده سياسي در همه سطوح مديريتي کنند. با اين وجود شاهد هستيم که در اغلب کشورهاي در حال توسعه با روي کار آمدن يک حزب و جناح سياسي، اقدام به تعويض و ج ابه جايي بسياري از مديران دولتي مي شود. مقاله حاضر در صدد است تا پيامدهاي اين امر را بررسي کند که چنين عملي موجب افزايش سياسي شدن فضاي سازمان هاي دولتي مي شود و به شدت بر رفتار و عملکرد فردي و سازماني تاثير مي گذارد. بدين منظور، پژوهش حاضر به بررسي تاثير گرايش هاي سياسي مديران و کارکنان دولتي بر رفتار شهروندي سازماني آن ها مي پردازد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که گرايش هاي سياسي بر رفتار شهروندي سازماني تاثير مي گذارد و مديران و کارکناني که به حزب حاکم گرايش دارند، رفتار شهروندي بالاتري از ديگران دارند و در مقابل، آن هايي که به حزب حاکم گرايش ندارند، رفتارهاي شهروندي سازماني چنداني از خود نشان نمي دهند.