مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي هيات مديره بر عملكرد شركت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ويژگي هاي هيات مديره بر عملكرد شركت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد
مقاله نظام حاكميت شركتي
مقاله هيات مديره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي سيدعزيز
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم الحسيني روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه هيات مديره، نسبت اعضاي غيرموظف در تركيب هيات مديره، تعداد جلسات هيات مديره، دانش مالي اعضاي هيات مديره و جدايي نقش مديرعامل از رييس هيات مديره بر عملكرد شركت است. در اين پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس ۵ عامل رشد درآمد، رشد سود عملياتي، رشد سود خالص، بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقيقات قبلي، اندازه شركت و اهرم مالي نيز به عنوان متغيرهاي كنترلي در نظر گرفته شده است.
براين اساس، اطلاعات مورد نياز تحقيق از ۷۱ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ استخراج و از آزمون هاي ضريب همبستگي اسپيرمن و تحليل رگرسيون استفاده گرديده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه هيات مديره در بازار سرمايه ايران به صورت کارا به وظايف خود براي کاهش مشکلات نمايندگي عمل ننموده و تاثير با اهميتي بر عملكرد شركت ندارد
.