مقاله بررسي تاثير و مقايسه دو روش درماني چند حسي فرنالد و ادراکي- حر کتي کپارت در کاهش اختلال ديکته نويسي دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير و مقايسه دو روش درماني چند حسي فرنالد و ادراکي- حر کتي کپارت در کاهش اختلال ديکته نويسي دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال يادگيري
مقاله اختلال ديکته نويسي
مقاله روش چند حسي فرنالد
مقاله روش ادراکي
مقاله حرکتي کپارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: طحان كاردزفولي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير دو روش درماني چند حسي و ادراکي – حرکتي در کاهش اختلال ديکته نويسي دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم و سوم ابتدايي شهرستان دزفول بود . آزمودني هاي اين تحقيق شامل ۸۴ نفر (۲۸ نفر براي روش چند حسي، ۲۸ نفر براي روش ادراکي – حرکتي و ۲۸ نفر براي گروه کنترل) بود. که به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و هريک از گروه هاي آزمايشي ۸ جلسه بصورت انفرادي آموزش ديدند. طرح پژوهشي از نوع تجربي (پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل) بود. ابزار تحقيق شامل آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون و آزمون املا و عملکرد تحصيلي دانش آموزان بود. روند پژوهش بر مبناي شناسايي دانش آموزان بود که بيش از ۲۵ درصد لغات را غلط نوشته بودند. نتايج حاصله از تحليل واريانس نشان داد که مداخله آزمايشي چند حسي و ادراکي – حرکتي براي هر دو گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه در کاهش اختلال ديکته تاثير داشته است.