مقاله بررسي تاثير يادگيري مبتني بر وب (وبلاگ) با رويکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقي در دانشجويان رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير يادگيري مبتني بر وب (وبلاگ) با رويکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقي در دانشجويان رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامور يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير يادگيري مبتني بر وب (وبلاگ) با رويکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقي دانشجويان رشته زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل است. داده هاي لازم در اين مطالعه از طريق پرسشنامه تفکر منطقي که توسط کمبر و همکاران بر اساس نظريه مزيرو طراحي شده است بصورت پيش آزمون و پس آزمون از دو گروه آزمايش و کنترل که هر کدام ۱۵ نفر بودند جمع آوري شد. تحليل داده هاي بدست آمده نشان داد که بين دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معني داري از نظر سطح تفکر در سه مقوله درک و فهم، تامل و تفکر و تفکر انتقادي وجود دارد و در آزمون t در سطح۰٫۰۵  معني دار است و اين نشان مي دهد که يادگيري مبتني بر وبلاگ بر رشد تفکر منطقي دانشجويان تاثير دارد.