مقاله بررسي تاثير پارامترهاي فرايند سل- ژل بر خلوص فازي هيدروکسي آپاتيت سنتز شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پارامترهاي فرايند سل- ژل بر خلوص فازي هيدروکسي آپاتيت سنتز شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروکسي آپاتيت
مقاله سل– ژل
مقاله ماند
مقاله تکامل ساختاري
مقاله دماي سل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهكندي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: چهكندي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک روش به نسبت ساده براي سنتز خالص و پايدار بلورهاي هيدروکسي آپاتيت در دماي پايين به وسيله فرايند سل- ژل معرفي شده است. در اين پژوهش خلوص فازي HA سنتز شده به وسيله روش سل- ژل از کلسيم نيترات چهارآبه و تري اتيل فسفات به ترتيب به عنوان پيش مواد حاوي کلسيم و فسفات مورد کاوش قرار گرفت. براي تعدادي از نمونه ها، در ابتدا سل فسفر به مدت ۲۴ ساعت به وسيله آب مقطر آب کافت شد. تاثير پارامترهاي فرايند سل- ژل شامل دماي محلول مخلوط شده، زمان ماند (aging) و عمليات حرارتي بر تکامل فاز آپاتيت به طور سيستماتيک و همزمان مطالعه شد. اين بررسي همزمان و سيستماتيک پارامترهاي فرايند سل- ژل وجه برتري کار انجام شده در مقايسه با کار ديگران است. روش هاي طيف سنجي زير قرمز(IR)، پراش پرتو X ، عمليات حرارتي (DTA) و آناليز عنصري به وسيله ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) براي بررسي تکامل ساختاري در طول سنتز HA به کار رفتند. افزايش زمان ماند باعث کاهش ناخالصي کلسيم اکسيد (CaO) شد. همچنين، افزايش دماي محلول واکنش تا ۸۰oC اثر مثبت بر حذف فازهاي ناخالصي گذاشت. با افزايش دماي کلسينه کردن به بيش از  600oCفازهاي ناخالصي کلسيم فسفاته ناپديد شدند. ميکروگراف هاي SEM نشانگر ساختار به شدت به هم چسبيده شده در مقياس نانو براي پودرهاي کلسينه شده نمونه هاست.