مقاله بررسي تاثير پرخاشگري جرات ورزي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر اروميه در پيشرفت تحصيلي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پرخاشگري جرات ورزي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر اروميه در پيشرفت تحصيلي آنان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله پرخاشگري
مقاله جرات ورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوريان رويا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: ياوريان نرمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: پيشرفت تحصيلي نقش مهمي در جنبه هاي مختلف زندگي دارد از جمله عوامل شخصيتي، هوشي، موقعيتي و اجتماعي پيشرفت تحصيلي را تحت تاثير قرار مي دهند هدف اين مطالعه بررسي تاثير جرات ورزي و پرخاشگري دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر اروميه در پيشرفت تحصيلي آنان است.
مواد و روش کار: براي انجام اين مطالعه ابتدا چهار دبيرستان دخترانه به طور تصادفي انتخاب شد، سپس ۲۶۲ دختر از دانش آموزان پرسش نامه هاي پرخاشگري و جرات ورزي را تکميل نمودند. در نهايت ميانگين معدل دو ترم تحصيلي دانش آموزان محاسبه شد.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که بين ميزان پرخاشگري و جرات ورزي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه تفاوت معني داري وجود ندارد ولي اين تفاوت در مورد ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان معني دار است.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش بهتر است پژوهش هاي ديگري در رابطه با نقش عوامل هوشي، موقعيتي و اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام شود.