مقاله بررسي تاثير پرداخت يارانه بنزين بر پديده نخست شهري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پرداخت يارانه بنزين بر پديده نخست شهري در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرکز شهري
مقاله نخست شهري
مقاله حمل و نقل شهري
مقاله يارانه بنزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزادگان مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرهاي بسيار بزرگ که بخش عمده اي از جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي کشورها در آنها متمرکز شده است و اغلب پايتخت هاي اين کشورها هستند، نخست شهر ناميده مي شوند. در مدل هاي ايستا، نخست شهري بيشتر يا کمتر از حد باعث تخصيص ناکارايي منابع و کاهش بهره وري و توليد مي شود. نخست شهري، توسط حاکميت و دولت ملي کشورها که عمدتا در نخست شهرها مستقر هستند، تشويق مي شود. زيرساخت هاي حمل و نقل (آماده کردن اين زيرساخت ها از وظايف دولت است)، تاثير زيادي بر نخست شهري دارند، بنابراين، تاثير سياست هاي دولت از طريق بخش حمل و نقل شهري، بر الگوي توسعه شهري واضح و آشکار است. در اين مقاله، با استفاده از داده هاي سري زماني ۱۳۸۵- ۱۳۴۷ و تکنيک حداقل مربعات معمولي به بررسي تاثير پرداخت يارانه بنزين بر نخست شهري کل کشور پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان دهنده اين است که پرداخت يارانه بنزين نتوانسته است موجب کاهش نخست شهري در ايران شود. البته اين مساله که نشان دهنده عدم کارايي پرداخت يارانه حمل و نقل است، مساله اي است که اغلب کشورهاي در حال توسعه با آن روبه رو هستند.