مقاله بررسي تاثير چاي کوهي (Stachys lavandulifolia) در ايجاد سقط در موش هاي سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير چاي کوهي (Stachys lavandulifolia) در ايجاد سقط در موش هاي سوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقط
مقاله چاي کوهي
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده لعبت
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: گلشن ايران پور فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: پروين ندا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيک فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين فرد نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان عظيمه
جناب آقای / سرکار خانم: آزادگان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات مختلف نشان داده اند که خانم ها بدون توجه به تاثيرات سقط آور و ناهنجاري زايي بيشتر گياهان دارويي به استفاده از اين گياهان در دوران حاملگي مي پردازند. از جمله اين گياهان که داراي خواص متعدد درماني مثل اضطراب چاي کوهي (Stachys lavandulifolia) است که تا به حال اثر سقط زايي آن بررسي نشده است. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير عصاره چاي کوهي در غلظت هاي مختلف در ايجاد سقط در موش هاي سوري انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه، ۳۶ سر موش سوري بالغ ماده پس از جفت گيري و مشاهده پلاک واژني، به صورت تصادفي به شش گروه تقسيم شدند. دو گروه به عنوان کنترل و چهار گروه به عنوان مورد که از روز ۷ تا ۱۲ حاملگي به مدت ۶ روز عصاره چاي کوهي با غلظت هاي ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم به صورت داخل صفاقي دريافت کردند. در روز ۱۶ حاملگي عمل سزارين انجام و تعداد جنين هاي جذب شده شمارش و به عنوان سقط در نظر گرفته شد. تجزيه و تحليل داده ها با تست آماري کروسکال واليس و آزمون تعقيبي دان صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين نسبت جنين هاي سقط شده در غلظت هاي ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ mg/kg به ترتيب ۱۰۸/۰±۱۳۶/۰، ۱۵۱/۰±۲۶۳/۰، ۳۹۱/۰±۵۸۳/۰ و ۱۷۲/۰±۳۵۳/۰ بود و در دو گروه کنترل جنين سقط شده مشاهده نشد. بر اساس آزمون کروسکال واليس اثرات سقط زايي گياه وابسته به دوز است (۰۵/۰>P).
نتيجه گيري: عصاره گياه چاي کوهي داراي خواص سقط آور مي باشد و لازم است مصرف اين گياه در دوران بارداري با احتياط صورت گيرد.