مقاله بررسي تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر کيفيت گزارش حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر کيفيت گزارش حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخش موسسات حسابرسي
مقاله کيفيت حسابرسي
مقاله اصلاح اشتباهات سنواتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حساس يگانه يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر کيفيت گزارش حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع اين تحقيق پاسخي به اين پرسش است که، “چرخش موسسات حسابرسي چه تاثيري بر کيفيت حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران دارد ؟”. منظور از چرخش موسسات حسابرسي جابجايي و تعويض حسابرسان در دوره هاي زماني حداکثر چهار ساله و کيفيت حسابرسي نيز حاصل جمع شايستگي (توانايي کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگيزه گزارش موارد کشف شده) مي باشد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي بوده و اطلاعات مورد نياز نيز از گزارش هاي مالي جمع آوري شده است. در راستاي انجام اين تحقيق اطلاعات مالي مربوط به شرکت هايي از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسي را تجربه کرده اند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده و آزمون فرضيه تحقيق نشان مي دهد که چرخش موسسات حسابرسي موجب افزايش کيفيت حسابرسي نمي شود.