مقاله بررسي تاثير کاربرد زئوليت کلينوپتي لولايت در کاهش آبشويي کود اوره از خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کاربرد زئوليت کلينوپتي لولايت در کاهش آبشويي کود اوره از خاک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت
مقاله آبشويي
مقاله کود اوره
مقاله آلودگي آبهاي زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي كوپايي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدفرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي آرتميس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبشويي مواد مغذي کودي و سموم موجود در زهاب اراضي کشاورزي، از عوامل مهم تغيير کيفيت آبهاي سطحي و زيرزميني است. در توليد محصولات کشاورزي، قسمت اعظم نيتروژن مورد نياز گياهان از طريق کودها تامين مي شود. بررسي ها نشان داده است که درصدي از کودهاي نيتروژنه از دسترس ريشه گياهان خارج شده و به آبهاي زيرزميني يا رودخانه ها مي پيوندد. استفاده از فناوري هاي نوين در مديريت کشت، آبياري، کوددهي و نيز تغيير در ساختار کودها و آفت کشها، مي تواند نتايج مثبتي را در کاهش آبشويي نيتروژن داشته باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير کاربرد زئوليت کلينوپتي لولايت بر کاهش آبشويي اوره از خاک بود. در اين مطالعه گلخانه اي، چهار سطح زئوليت صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد اضافه شده به يک خاک لوم رسي سيلتي، يک سطح آبشويي ۲۵ درصد عمق خالص آبياري، يک سطح کوددهي اوره با غلظت ۶۰ ميلي گرم در ليتر و دو زئوليت ميانه (مش ۵۰ و ۲۰۰) و زئوليت مشهد (مش ۲۰۰)، در چهار بار آبياري در نظر گرفته  شد. نتايج به دست آمده تاثير مثبت کارايي زئوليت را در کاهش آبشويي اوره نشان  داد. ميزان غلظت نيتروژن خروجي تيمار بدون زئوليت (خاک معمولي) از ۱۳۳۷ ميلي گرم در ليتر پس از آبياري اول به ۳۱۶ ميلي گرم در ليتر پس از آبياري چهارم رسيد. ولي در مورد کاربرد ۱۵درصد زئوليت ميانه با مش ۵۰، اين اعداد به ترتيب ۴۲۷ و ۵۴ ميلي گرم در ليتر بودند. مقايسه زئوليت هاي مش ۲۰۰ ميانه و مشهد نشان داد که زئوليت مشهد در نگهداري کود اوره موثرتر است. زئوليت، علاوه بر کاهش ورود اوره به آبهاي زيرزميني، قادر است سرعت انتقال آلودگي را نيز کاهش دهد. دانه بندي زئوليت مي تواند بر کاهش آبشويي مواد آلاينده تاثير معني داري داشته باشد به طوري که ذرات ريزتر قدرت بيشتري در جذب و نگهداري اوره دارند.