مقاله بررسي تاثير کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهاي ايران (تحقق شرط مارشال لرنر در ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهاي ايران (تحقق شرط مارشال لرنر در ايران)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله پول
مقاله کاهش ارزش پول
مقاله تراز پرداخت
مقاله شرط مارشال لرنر
مقاله نرخ ارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دژپسند فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات کاربردي در مورد کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهند استفاده از سياست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفي بر تراز پرداختهاي کشورهاي در حال توسعه داشته است. سياست کاهش ارزش پول زماني مي تواند کسري تراز پرداختها را تصحيح نمايد که بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده و سياستهاي پولي و مالي نيز متعاقبا تعيين شده باشد و در حالت انبساطي قرار نداشته باشند. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسي مي شود. شرط مارشال لرنر بيان مي کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز يک کشور بيشتر از يک باشد بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار است و افزايش نرخ ارز يا کاهش ارزش پول مي تواند کسري حسابهاي جاري را بهبود بخشد.
در اين مقاله شرط مارشال لرنر در ايران با استفاده از يک مدل سري زماني و يک مدل تلفيقي مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج بررسي شرط مارشال لرنر توسط مدل سري زماني برقراري شرط مارشال لرنر در ايران در کوتاه مدت و بلند مدت تاييد نمي کند. همچنين بررسي شرط مارشال لرنر با استفاده از داده هاي تلفيقي نيز برقراري شرط مارشال لرنر در ايران را تاييد نمي کند.