مقاله بررسي تاثير کسورات اعمال شده از سوي بيمه تامين اجتماعي بر حقوق مالي بيماران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کسورات اعمال شده از سوي بيمه تامين اجتماعي بر حقوق مالي بيماران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي کاشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه
مقاله سازمان تامين اجتماعي
مقاله کاشان
مقاله بيمارستان ها
مقاله حقوق بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: کسورات بيمارستاني علاوه بر اين که مبالغ قابل توجهي از منابع و درآمدهاي بيمارستاني را هدر داده و توان مالي بيمارستان را کاهش مي دهد از طريق افزايش هزينه هاي out of pocket بار مالي فزاينده ايي را به بيمار تحميل مي نمايد . لذا در اين پژوهش با تعيين علل کسورات، ميزان تاثير آن ها بر افزايش پرداخت هاي تحميل شده به بيماران بررسي شده است.
مواد و روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي – مقطعي است که در نيمه اول سال ۱۳۸۷ در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي کاشان بر روي ۷۹۰۷ فقره پرونده تحت پوشش تامين اجتماعي انجام گرديد که از کل پرونده ها ۷۱۱۶ پرونده داراي کسورات بود. داده ها توسط چک ليستي استاندارد جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي ارایه گرديد.
يافته ها: از کل ۲۳۶۴۸ مورد کسورات اعمال شده، بيشترين علل موثر بر حقوق مالي بيمار به ترتيب درخواست قيمت اضافه جمعا ۷۵۳۷ مورد، ۲K نبودن مشاوره ۳۱۸ مورد، درخواست بيش از اندازه مشاوره ۲۱۸ مورد، درخواست اضافه K براي جراحي ۱۶۶۴ مورد، اضافه زدن درصد کدهاي جراحي مشترک يک ناحيه ۸۹۸ مورد، درخواست بيش از اندازه دارو ۳۲۷۶ مورد، درخواست زمان بيش از اندازه بي هوشي ۱۱۲۱ مورد، درخواست اضافه K بي هوشي ۳۲۲ مورد، درخواست کدهاي تعديلي اضافه بيهوشي ۱۱۰۳ مورد مي باشد که در همه اين موارد بار هزينه هاي اضافي بر دوش بيمار است.
بحث و نتيجه گيري: به منظور حفظ حقوق بيمار لازم است بيمارستان براي جلوگيري يا کاهش خطاهاي مربوط به درخواست اضافه k و اضافه قيمت که منجر به زيان مالي به بيماران مي گردد بر عملکرد پزشکان نظارت نمايد تا به اين ترتيب زيان مالي بيماران نيز به حداقل کاهش يابد.