مقاله بررسي تاثير کيفيت حکمراني بر رشد اقتصادي در ايران و کشورهاي منتخب همسايه (ترکيه و پاکستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کيفيت حکمراني بر رشد اقتصادي در ايران و کشورهاي منتخب همسايه (ترکيه و پاکستان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت حکمراني
مقاله داده هاي تلفيقي (پانل)
مقاله شاخص بانک جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سلاطين پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر کيفيت حکمراني بر رشد اقتصادي با استفاده از داده هاي تلفيقي (پانل) در ايران و کشورهاي منتخب همسايه (ترکيه و پاکستان) در دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۶ مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور ابتدا شاخص کيفيت حکمراني معرفي گرديده و سپس روند آن در ايران بررسي شده است. نتايج حاصل از بررسي نشان مي دهدکه در ايران کيفيت حکمراني داراي وضعيت مطلوبي نمي باشد. نتايج حاصل از برآورد مدل نيز نشان مي دهد:
شاخص کيفيت حکمراني در هر سه کشور داراي تاثير مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادي مي باشد. اما ميزان تاثيرگذاري اين شاخص در ترکيه بيشتر از ايران و پاکستان مي باشد. به طوري که با يک واحد تغيير در کيفيت حکمراني، نرخ رشد اقتصادي در ترکيه، ايران و پاکستان به ترتيب ۰٫۱۶، ۰٫۱۱، ۰٫۰۶ درصد تغيير مي يابد.