مقاله بررسي تاريخي خيابان (چهارباغ) شهر مشهد در عصر صفويه (۱۰۲۰-۱۰۱۶ هـ.ق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۳۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاريخي خيابان (چهارباغ) شهر مشهد در عصر صفويه (۱۰۲۰-۱۰۱۶ هـ.ق)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشهد
مقاله هويت
مقاله خيابان
مقاله درخت
مقاله صفويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت بين مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دولت صفوي، در پي تحقق آرمانشهرهايي بوده که ريشه در باورها و اعتقادات اسلامي داشته است. گذشته تاريخي شهرهاي صفوي گوياي اهميت آنها به عنوان مکانهايي جهت تجسم سمبل ها و نمادهاست؛ سمبل هايي که علاوه بر تداعي مفاهيم اعتقادي، نمايش دهنده قدرت دولت حاکمه و نمادهايي هويت دهنده به شهر بوده اند. در تاريخ شهرسازي صفوي، ازجمله عناصر نمادين، خيابان (چهارباغ)هاي عريض و مستقيمي است که از عناصر اصلي توسعه و بهسازي شهرها در اين عصر بوده اند. در سابقه تاريخي شهر مشهد نيز به احداث خيابان چهارباغ در زمان شاه عباس صفوي و به منظور بهسازي شهر اشاره شده است که در اين مقاله به تفصيل به اين مهم پرداخته خواهد شد. بخش ابتدايي اين مقاله به توضيح درباره سابقه تاريخي شهر مشهد، بخصوص در عصر صفوي، و همچنين جايگاه منحصر به فرد حرم مطهر در شهرسازي اين شهر اختصاص دارد. اين مقاله سپس با تكيه به برخي اسناد تاريخي و مطالعات تحليلي، به تاريخ، چگونگي احداث و همچنين ساختار و ويژگيهاي کالبدي، عملکردي و ذهني خيابان چهارباغ شهر مشهد اشاره مي نمايد. قسمت بعدي مقاله به بررسي ميزان تشابه خيابان چهارباغ شهر مشهد با چهارباغ اصفهان مي پردازد. نتيجه گيري اين مقاله گوياي تشابه خيابان چهارباغ شهر مشهد و چهارباغ اصفهان در پيروي از اصول واحدي است که متناسب با شرايط مکان و عناصر موجود در سايت به کار گرفته شده اند.