مقاله بررسي تاريخي و ارزيابي جريان ادبي اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفويه تا ظهور قاجار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاريخي و ارزيابي جريان ادبي اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفويه تا ظهور قاجار)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان ادبي
مقاله صفويه
مقاله افشاريه
مقاله زنديه
مقاله سبک هندي (اصفهاني)
مقاله دوره بازگشت ادبي
مقاله مشتاق
مقاله حزين لاهيجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نژاد مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نيري لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جريان ادبي ايران تا اواخر عصر صفوي (نيمه اول قرن دوازدهم ه.ق.) متکي بر سبک هندي (يا اصفهاني) بود. ديدگاههاي مختلف و گاه متناقضي نسبت به اين سبک از اواسط قرن دوازدهم (اواخرعصرصفويه) تا عصر حاضر وجود دارد. گروهي آن دوره را عصر انحطاط ادبي دانسته اند و در مقابل، نظرات متقن ديگري مبني بر اعتلا و غناي اين سبک نسبت به سبک هاي ادبي ديگر ايران وجود دارد. در اين مقاله از منظر تاريخي و ادبي به بررسي و تحليل اين جريان پرداخته و نقاط ضعف و قوت جريان ادبي اواخر عصر صفويه تبيين مي شود. اين جريان ادبي تا نيمه اول قرن دوازدهم ادامه داشت. نيمه دوم اين قرن در ادبيات نظم و نثر فارسي به دوره بازگشت ادبي معروف است. بررسي زمينه ها و شرايط تاريخي اين تحول ادبي و تحليل نقاط ضعف و قوت آن، از ديگر محورهاي تحقيقي اين مقاله است. در قسمت آخر مقاله نيز به تبيين سبک نگارش متون تاريخي اين دوره پرداخته شده است. نکات و مسایل قابل توجه در نوشتار حاضر عبارت است از: بررسي دوره تاريخي و اوضاع زمانه اي که اين جريان ادبي در آن بستر در حال شکل گيري و تکوين حيات خويش است، با تاکيد بر نقش اصفهان در رابطه با آن، ويژگي شعر و متون تاريخ نگاري اين دوره، کيفيت و مدت زمان حيات سبک هندي، ويژگي ها و تاثيرات تحول ادبي بازگشت و مقايسه تطبيقي اين جريان در ايران و اروپا از منظر تاريخي، نمايندگان برجسته هر سبک و ويژگي آثار آنان.