مقاله بررسي تاريخچه زندگي بالتوري سبز (Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae بر روي سه گونه شته طعمه در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاريخچه زندگي بالتوري سبز (Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae بر روي سه گونه شته طعمه در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالتوري سبزChrysoperla carnea
مقاله بيولوژي
مقاله شته آلو
مقاله شته سبز سيب
مقاله شته مومي کلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتي شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه بر پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي محمدولي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگي هاي زيستي بالتوري سبز،Chrysoperla carnea (Stephen.) ، روي سه گونه طعمه، شته آلو Hyalopterus pruni (Geoff)، شته مومي کلم Brevicoryne brassicae (L.) و شته سبز سيب Aphis pomi (Degeer) در شرايط آزمايشگاهي، در دماي ۲۵±۱oC، رطوبت نسبي ۶۵±۵ درصد و دوره تاريکي: روشنايي ۱۶:۸ مورد مطالعه قرار گرفت. دوره رشد پيش از بلوغ بالتوري روي سه شته مذکور به ترتيب برابر با ۲۴٫۷۵، ۲۵٫۷۷ و ۳۰٫۷۵ روز و ميزان مرگ و مير پيش از بلوغ نيز به ترتيب برابر با ۶۰٫۶۹، ۴۳٫۷۵ و ۶۳٫۱ درصد بود. طول عمر بالتوري هاي ماده بر روي شته هاي آلو، مومي کلم و سبز سيب به ترتيب برابر با ۲۸، ۲۷٫۵ و ۱۹٫۷ روز و ميزان کل تخم هاي گذاشته شده به ترتيب برابر با ۴۰۲، ۴۲۸ و ۳۷۵ عدد بود. در مجموع در ميان سه گونه مورد بررسي شته مومي کلم مناسب ترين طعمه براي رشد و نمو و توليد مثل بالتوري سبز C.carnea بود.