مقاله بررسي تبادل معنا در کتاب هاي درسي علوم انساني: در چارچوب دستور نظام مند نقش گراي هليدي از منظر فرانقش بينافردي (رويکردي نقشگرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تبادل معنا در کتاب هاي درسي علوم انساني: در چارچوب دستور نظام مند نقش گراي هليدي از منظر فرانقش بينافردي (رويکردي نقشگرا)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب هاي درسي علوم انساني
مقاله دستور نظام مند نقش گراي هليدي
مقاله فرانقش بينافردي
مقاله وجه
مقاله نهاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعلايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: دبيرمقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هليدي در دستور نقش گراي نظام مند خود بر اين باور است که هدف اصلي زبان انتقال معناست و به همين منظور گويشوران براي تبادل معنا متن را مي سازند، يعني در تعامل؛ تبادل اصوات، کلمات يا جملات مد نظر نيست بلکه آنچه اهميت دارد رد و بدل کردن معنا است. هدف از تدوين اين مقاله بررسي کتاب هاي درسي علوم انساني سازمان سمت در چارچوب دستور نظام مند هليدي و به طور خاص فرانقش بينا فردي است. روشي که در اين تحقيق به کار گرفته شد توصيفي- تحليلي است. نتيجه بدست آمده بيانگر آن است که نويسنده با استفاده از جملات خبري در بسامد بسيار بالا صرفا به ارايه اطلاعات پرداخته و اين امر موجب مي شود تعامل دو سويه رخ ندهد و نويسنده به هدف خود که همانا انتقال مفاهيم به طرف مقابل است نرسد.