مقاله بررسي تبارزايي ليسيوم هاي دنياي قديم بر اساس توالي ناحيه ITS و trnL-trnF که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تبارزايي ليسيوم هاي دنياي قديم بر اساس توالي ناحيه ITS و trnL-trnF
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبارزايي
مقاله ليسيوم
مقاله دنياي قديم
مقاله ITS؛ trnK-trnF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي چگيني نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پوراوصالو شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: نمكي شوشتري عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي روابط تبارزايشي طايفه ليسيه از تيره سيب زميني به ويژه جنس ليسيوم از موضوعات جالب تحقيق در سالهاي اخير بوده است. حضور گياهان دو جنسي در اين جنس، بررسي تكاملي آن را از اهميت ويژه اي برخوردار كرده است. تبارزايي ليسيوم هاي امريكاي شمالي و جنوبي و برخي از گونه هاي دنياي قديم بررسي شده اند. در اين پژوهش، با استفاده از گونه هاي ايران در كنار بسياري از گونه هاي دنياي جديد و دنياي قديم، روابط فيلوژني ليسيوم هاي دنياي قديم تعيين گرديد. پيش از اين در برخي از بررسي هاي انجام شده ليسيوم هاي دنياي قديم تك نيا و در برخي ديگر چند نيا معرفي شده اند. اما بر اساس نتايج بدست آمده از اين پژوهش، بر اساس تعداد تاكسون هاي زياد و توالي دو ژن هسته اي و كلروپلاستي، گونه هاي دنياي قديم يك مجموعه چند نيا را تشكيل مي دهند. ضمن اينكه گونه هاي ايران نيز تك نيا نمي باشند.