مقاله بررسي تبلور فاز پروسکايت زيرکونات تيتانات سرب (PZT) درون حفره هاي قالبهاي نانومتخلخل آلوميناي آنوديک به کمک پراش الکترون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing) از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تبلور فاز پروسکايت زيرکونات تيتانات سرب (PZT) درون حفره هاي قالبهاي نانومتخلخل آلوميناي آنوديک به کمک پراش الکترون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيركونات تيتانات سرب (PZT)
مقاله فاز پروسکايت
مقاله آلوميناي آنوديك نانومتخلخل
مقاله تبلور
مقاله پراش الکترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر تبلور فاز پروسکايت PZT درون حفره هاي قالبهاي آلوميناي آنوديك نانومتخلخل به کمک بررسيهاي پراش الکتروني بررسي گرديد. بدين منظور نانولوله هاي PZT نخست به روش برق راني پايه قالب و با استفاده از اين قالبها توليد شد. قالبها از طريق آنودايزينگ دو مرحله اي فويلهاي آلومينيومي و با استفاده از الكتروليت اسيد فسفريك تهيه شدند. سل PZT با استفاده از پيش مواد آلکوکسايدي تهيه و با اعمال يك ميدان الكتريكي  DCبه درون حفره ها رانده شد تا لايه اي بر ديواره آنها تشکيل دهد. آنگاه اين لايه در دماي ۱۰۰oC خشک و در دماي  600oCپخت گرديد تا فاز پروسکايت درون آن متبلور شود. سپس با انجام بررسيهاي پراش الکترون، شرايط تبلور موثر فاز پروسکايت استخراج و در تصحيح فرآيند پخت مورد استفاده قرار گرفت.