مقاله بررسي تب از دو ديدگاه قديم و جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تب از دو ديدگاه قديم و جديد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب ناشناخته
مقاله حميات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طبِ امروز از تب به عنوان يک symptom و sign يادشده و تب را حاصل تغيير درجه حرارت در هيپوتالاموس مي دانند. تب عبارت است از افزايش درجه حرارت در نتيجه افزايش درجه ثابت در هيپوتالاموس. در بسياري از موارد علت تب شناخته  نشده که تحت عنوان FUO تعريف مي شود. در طب سنتي نيز تب يک علامت شناخته شده بوده که تحت عنوان حمي و حميات از آن ياد مي گردد. مبحث حميات يکي از گفتارهاي مهم ابوعلي سينا بوده که به طور مفصل از جهات گوناگون به آن پرداخته است. در اين مقاله ما نيز به صورت گذرا اين موضوع را از دو ديدگاه قديم و جديد مورد بررسي قرار داده ايم.
اهداف و روش مطالعه: اين مطالعه از دو نوع گذشته نگر و آينده نگر به روش مقابله و مقايسه صورت گرفته اين بررسي ديدگاه ابوعلي سينا را در مورد تب به صورت تطبيقي و مقايسه اي با نظريات جديد پزشکي مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
يافته ها، بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينکه در بسياري از موارد تب به صورت ناشناخته باقي مانده و در اقدامات تشخيصي جوابي حاصل نمي گردد توجهي جديد به ديدگاه تشخيصي و درماني اطباي سنتي ايران همچون ابوعلي سينا شايد بتواند راهگشاي مشکلات باشد و بتواند راه جديدي را در امور تحقيقات و پژوهش نسبت به اين موضوع بوجود آورد نهايتا روش هاي درماني جديدي را ارائه دهد که البته اين موضوع نياز به بررسي بيشتر دارد.