مقاله بررسي تجربيات كشورهاي منتخب در فرآيند الحاق به WTO (اوكراين و ويتنام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۱۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربيات كشورهاي منتخب در فرآيند الحاق به WTO (اوكراين و ويتنام)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله WTO
مقاله الحاق
مقاله مذاكرات
مقاله اوكراين
مقاله ويتنام
مقاله يادداشت رژيم تجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بدر بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مبارك اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش دامنه موضوعات و بخش هاي تحت پوشش مقررات WTO در كنار مواردي چون افزايش فرصت هاي تجاري، ايجاد امنيت و شفافيت در روابط تجاري، موجب استقبال بيشتر كشورها براي عضويت در اين سازمان گرديده است.
درخواست الحاق ايران به WTO در تيرماه سال ۱۳۷۵ ارايه شد. اما به دليل برخي موانع سياسي، پس از ۹ سال در خرداد ماه ۱۳۸۴ به عنوان عضو ناظر مورد تاييد قرار گرفت. از اين رو آشنايي هرچه بيشتر با قوانين و مقررات اين سازمان و دقت كافي به منظور تعيين تعهدات در فرآيند مذاكرات الحاق از اولويت هاي بسيار مهم براي سياست گذاران بخش هاي مختلف كشور به شمار مي رود. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و مطالعه تجربيات كشورهاي منتخب (اوكراين، ويتنام) در فرآيند الحاق به تفكيك مراحل اين فرآيند با استفاده از روش كتابخانه اي و جستجو در شبكه اينترنت مي پردازد. بر اساس مطالعه تجربيات كشورهاي منتخب اهداف سياست هاي تجاري مي بايد به روشني قبل از شروع جريان الحاق تعريف شده باشند. همچنين ضروري است آمادگي كامل و هماهنگي تام بين نهادهاي دولتي و توافق همه گير سياسي به وجود آمده و به خوبي دانسته شود كه مذاكرات الحاق جرياني مشكل، و زمان بر است.