مقاله بررسي تجربي اثرات ميزان سفت شدگي پيچ هاي پيونده هاي گوي سان بر صلبيت شبكه دو لايه فضاكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي اثرات ميزان سفت شدگي پيچ هاي پيونده هاي گوي سان بر صلبيت شبكه دو لايه فضاكار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه فضاکار
مقاله سيستم اتصالي MERO
مقاله ميزان سفت شدگي پيچ
مقاله صلبيت سازه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مالك شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري آشتياني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: واثقي اميري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه اتصالات سازه هاي فضا كار نشان مي دهد كه نقش ميزان سفت شدگي پيچ هاي اتصالات اين سازه ها در رفتار و عملكرد سازه كمتر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله اثرات اين ميزان سفت شدگي را بر صلبيت سازه به طور تجربي مورد مطالعه قرار داده و آزمايش هاي متعددي روي شبكه هاي دو لايه فضا كار ساخته شده با سيستم MERO و با ابعاد ۱۰m×۱۰m انجام شده است. اين شبكه ها با ميزان سفت شدگي هاي متفاوت پيچ هاي اتصال نصب شده و تحت بار متمركز وارده بر گره مياني بالايي قرار داده شده اند. پاسخ كلي سازه به شکل تغيير مكان گره هاي زيرين آن ثبت شده است. نتايج آزمايش ها مويد تاثير ميزان سفت شدگي پيچ ها بر صلبيت سازه بوده اند كه در اين مقاله ضمن تشريح و تفسير اين تاثيرها، توصيه هايي براي ارتقاي كيفي طراحي و  اجراي اين گونه سازه ها از نظر ميزان سفت شدگي پيچ ها در چارچوب روش هاي طراحي مبتني بر آزمايش ارايه شده است.