مقاله بررسي تجربي احتراق موتور اشتعال جرقه اي با سوخت ترکيبي بنزين-اتانول و MTBE براي کاهش مصرف سوخت و آلاينده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي احتراق موتور اشتعال جرقه اي با سوخت ترکيبي بنزين-اتانول و MTBE براي کاهش مصرف سوخت و آلاينده ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف سوخت
مقاله اتانول
مقاله MTBE
مقاله آلاينده هاي خروجي
مقاله عملکرد موتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ خدارحيم
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي ثابت احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماده افزودني MTBE به بنزين موجب آثار مخرب محيط زيستي مثل بيماري هاي بدخيم مي باشد و سال هاست در کشورهاي توسعه يافته از بنزين حذف شده است لذا، هدف اصلي در اين تحقيق، جايگزيني اتانول به جاي افزودني  MTBEو بررسي تاثير سوخت اتانول بر عملکرد، توليد آلاينده ها و مصرف سوخت موتور اشتعال جرقه اي و بدست آوردن ترکيب بهينه اتانول با بنزين مي باشد. آزمون ها در دو حالت بار کامل و بار جزيي صورت گرفت. آزمون بار کامل در سرعت هاي مختلف موتور و آزمون بار جزيي تنها در سرعت هاي ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ دور بر دقيقه انجام شد. در تمام اين آزمون ها زمان جرقه زني بهينه شد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که با افزايش ميزان اتانول در مخلوط، بازده تنفسي، توان و گشتاور موتور افزايش مي يابد. مصرف سوخت ويژه در سرعت هاي کند کاهش و در سرعت هاي تند افزايش مي يابد از طرف ديگر وجود اتانول در مخلوط باعث شده که آلاينده هيدروکربن هاي نسوخته (HC) به طور چشمگيري کاهش يابد. آلاينده مونواکسيدکربن (CO) مقداري کاهش يافته ولي ميزان اکسيدهاي نيتروژن (NOx) اندکي افزايش را نشان مي دهد. موتور مورد آزمايش در اين مطالعه،XU7JP/L3  مي باشد.