مقاله بررسي تجربي ارتباط استراتژي فناوري با استراتژي و عملکرد کسب و کار در صنايع الکترونيک ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سياست علم و فناوري از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي ارتباط استراتژي فناوري با استراتژي و عملکرد کسب و کار در صنايع الکترونيک ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي (راهبرد)
مقاله فناوري (تکنولوژي)
مقاله استراتژي فناوري
مقاله استراتژي کسب و کار
مقاله پيکربندي هاي استراتژيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الفت لعيا
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي نوري سيدسروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استراتژي فناوري، خصوصا در صنايعي که فناوري محور به شمار مي روند و فناوري نقش مهمي در رقابت پذيري آنها دارد، عموما، يکي از مهم ترين اجزاي جهت گيري استراتژيک شرکت ها به شمار مي رود. لذا پژوهشگران به ارتباط ميان استراتژي فناوري و استراتژي کسب وکار شرکت ها و اثري که اين ارتباط بر عملکرد شرکت ها مي گذارد توجه نموده اند. در اين تحقيق بر اساس داده هاي يک پيمايش و در چارچوب نظريه پيکربندي به بررسي ارتباط ميان اين دو استراتژي و عملکرد کسب و کار در صنايع الکترونيک ايران پرداخته شده است.
نتايج حاصل نشان داده است که خصوصا در مورد استراتژي هاي کسب وکار تمايز و تمرکز، استراتژي فناوري نقش پشتيبان استراتژي کسب و کار و فراهم آورنده قابليت هاي رقابتي لازم را بر عهده دارد و در صورتي که استراتژي فناوري از سازگاري و قوت لازم براي ايفاي اين نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت ها ضعيف خواهد بود.