مقاله بررسي تجربي تاثير تنش متوسط كششي بر رفتار تناوبي فولادهاي متخلخل تف جوشي شده حاوي نيكل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي تاثير تنش متوسط كششي بر رفتار تناوبي فولادهاي متخلخل تف جوشي شده حاوي نيكل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متالورژي پودر
مقاله رفتار خستگي
مقاله تنش متوسط
مقاله ريزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدوس حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاهاني اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: خرسند حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مزاياي منحصر بفرد متالورژي پودر باعث گسترش كاربرد اين فرآيند در توليد اجزايي شده است كه در معرض بارهاي تكرار شونده قرار دارند. علاوه بر تاثير ريزساختار بر رفتار تناوبي مواد متخلخل تف جوشي شده، پارامترهاي بارگذاري و بالاخص ميزان تنش متوسط، متغيرهاي مهمي در تخمين عمر خستگي اين مواد محسوب مي گردند. در تحقيق حاضر تاثير تنش متوسط بر رفتار خستگي فولاد با باندهاي نفوذي Distaloy AE، مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين منظور نمونه هاي استاندارد متالورژي پودر از جنس فولاد مذكور،‌ محتوي دو مقدار مختلف كربن، در سه ميزان تنش متوسط تحت آزمون خستگي محوري قرار گرفتند.
بعلاوه مطالعات ريزساختاري توسط ميكروسكوپ نوري و الكتروني صورت پذيرفت. نتايج آزمون هاي خستگي نشان مي دهند كه ازدياد تنش متوسط كششي منجر به كاهش حد تحمل خستگي در فولادهاي مذكور مي گردد. بعلاوه افزايش كربن در فولادهاي مورد مطالعه منجر به تشكيل ريزساختارهايي با استحكام بالاتر مي شود كه بهبود عمر قطعات را بهمراه دارد. مشاهدات ريزساختاري مويد تغيير شكل حفرات و اتصال آسان آنها به همراه جوانه زني ترك از نقاط بيشتر به ازاي افزايش تنش متوسط كششي مي باشد كه منجر به كاهش عمر قطعات متخلخلي مي گردد كه در معرض بارهاي تكرار شونده قرار دارند. همچنين ترسيم نمودارهاي مربوط به رفتار خستگي در تنش هاي ميانگين مختلف و استفاده از معيارهاي موجود، براي پيش بيني اثر تنش متوسط، رابطه و روندي را پيشنهاد مي كنند كه با استفاده از آن تخمين حد خستگي محوري اين فولاد در شرايط تنش ميانگين غير صفر مقدور مي گردد.