مقاله بررسي تجربي تاثير مشخصه هاي سوخت ديزل بر متغيرهاي احتراقي، عملکردي و آلايندگي يک موتور ديزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي تاثير مشخصه هاي سوخت ديزل بر متغيرهاي احتراقي، عملکردي و آلايندگي يک موتور ديزل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدد ستان
مقاله متغيرهاي سوخت ديزل
مقاله آلايندگي
مقاله موتورهاي ديزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خباز سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبختي سراي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: مبشري رئوف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه تاثير محتويات گوگرد سوخت و هم چنين عدد ستان سوخت ديزل را بر روي احتراق، عملکرد و آلاينده هاي خروجي از يک موتور ديزل پاشش مستقيم بررسي مي کند. فرايند آزمايش بر اساس روند ۸ مد مطابق استاندارد (ECE-R96) انجام مي شود. براي بررسي تاثير متغيرهاي سوخت بر آلايندگي و عملکرد، هفت سوخت مختلف تهيه شد که سه سوخت با محتويات گوگرد مختلف در گستره هاي ۵۰، ۵۰۰ و 3500 ppm و چهار سوخت ديگر با اعداد ستان مختلف در گستره بين ۴۷ تا ۵۷ بود. نتايج تجربي به دست آمده در اين مطالعه نشان مي دهد که سطح گوگرد سوخت تاثير محسوسي بر روي همه آلاينده هاي خروجي از موتور به ويژه بر روي آلاينده PM دارد. نتايج به دست آمده در مورد سوخت هاي با اعداد ستان مختلف حاکي از اين حقيقت است که هر چه عددستان سوخت افزايش مي يابد ميزان آلاينده NOx کاهش و ميزان آلاينده PM افزايش مي يابد.