مقاله بررسي تجربي تاثير ملحقات توپر بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش داخلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۳۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي تاثير ملحقات توپر بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش داخلي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملحقه
مقاله تشديد انتقال گرما
مقاله لوله
مقاله جريان داخلي مغشوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالم رجبي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر اثر قرار گرفتن چهار ملحقه درون لوله اي به قطر ۱۰۰ ميليمتر که در شرايط دماي ديواره ثابت قرار دارد، در محدوده اعداد رينولدز ۴۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ به صورت تجربي بررسي شده است. ملحقه هاي مورد بررسي به اشکال مختلف از جمله دايره، بيضي، مربع، مستطيل و مثلث و در دو حالت عمود بر جريان و يا با زاويه ۴۵ درجه نسبت به جريان قرار مي گيرند. به منظور بررسي افزايش همزمان افت فشار و انتقال حرارت پارامتري به عنوان «معيار ارزيابي عملکرد» تعريف مي شود. هر چه مقدار اين معيار بيشتر از صفر باشد مطلوبتر است. با استفاده از اين ملحقه ها، نسبت به حالت بدون ملحقه، عدد ناسلت حداکثر ۳٫۰۷ برابر و افت فشار حداکثر ۱۰۷ برابر و معيار ارزيابي عملکرد در بهترين حالت ۱٫۸۹ مي شود.