مقاله بررسي تجربي تاثير پارامترهاي عمليات تنش زدايي بر کاهش طول آزاد فنرهاي آستنيتي در اثر بارگذاري متناوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي تاثير پارامترهاي عمليات تنش زدايي بر کاهش طول آزاد فنرهاي آستنيتي در اثر بارگذاري متناوب
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنر
مقاله تنش زدايي
مقاله دما
مقاله زمان
مقاله كاركرد ديناميكي
مقاله افت تنش
مقاله طول فنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مغاني قهرمانلويي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نجف آبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آقانجفي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از توليد فنرها تنش هاي پسماند مختلفي در سطح داخلي و خارجي مفتول فنر توليد مي شود. بعضي ار اين تنش هاي پسماند از جمله تنش هاي پسماند فشاري مفيد و بعضي ديگر مضر مي باشند. اثرات اين تنش ها باعث مي شوند فنرها هنگام بارگذاري متناوب دچار افت طول و افت تنش (spring relaxation) شوند. براي بررسي اين موضوع در اين تحقيق ابتدا دستگاه تستي با فركانس ۰٫۵ هرتز ساخته شد، در ادامه با ايده گيري از مكانيزم عملكرد دستگاه تقسيم دستگاه فرز و مكانيزم عملكرد بادامك، فيكسچري جهت تعيين مقدار جابجايي فنر در تست و ميزان حداقل فشردگي فنر در طول كليه مراحل تست فنر طراحي و ساخته شد. در ادامه فنرهاي ساخته شده تحت عمليات حرارتي تنش زدايي با نرخ هاي مختلف دمايي و زماني قرار گرفتند. فنرهاي حاصل از تنش زدايي به وسيله تستر ساخته شده تحت بارگذاري ديناميکي قرار گرفتند و طول آزاد آنها پس از ۱۰۰۰۰ سيكل كاري اندازه گيري شد. با بررسي نتايج حاصل از اين تست، تاثير تغييرات دما و زمان عمليات تنش زدايي بر كاهش طول آزاد فنرها مورد بررسي قرار گرفت. معادله تقريبي درجه يك و دو حاكم بر داده هاي آزمايش استخراج شد و در نهايت عمليات تنش زدايي بهينه بدست آمد.