مقاله بررسي تجربي توزيع فشار و ضرايب آيروديناميکي زنجيره تيغه هاي ثابت کمپرسور موتور هواپيما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي توزيع فشار و ضرايب آيروديناميکي زنجيره تيغه هاي ثابت کمپرسور موتور هواپيما
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيغه هاي زنجيره ۶۷A
مقاله توزيع فشار
مقاله ضرايب آيروديناميکي
مقاله کمپرسور موتور هواپيما
مقاله پديده واماندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوريوسفي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، توزيع فشار و ضرايب نيروهاي آيروديناميکي زنجيره تيغه هاي ثابت کمپرسور موتور هواپيما به صورت تجربي بررسي شده است. در آزمايش ها از تيغه هاي نوع ۶۷A از خانواده تيغه هاي «پخش کنترل شده» استفاده شده است؛ که معمولا اين نوع تيغه ها در رديف اول کمپرسور موتور توربين به کار مي رود. به اين منظور، از سه تيغه موازي از جنس پلکسي – گلس (طلق) که به وسيله ليزر برش خورده شده و دو صفحه مسطح که در دو طرف آن قرار گرفته، استفاده شده است. اندازه گيري توزيع ضريب فشار روي سطح تيغه ها و ضرايب نيروهاي برا و پسا و ضريب گشتاور در پنج زاويه حمله مختلف از ۲۰ تا ۴۵ درجه در محدوده اعداد رينولدز بين ۴۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ انجام شده است. اثرات جدايش جريان، به ويژه در نواحي نزديک لبه حمله تيغه ها و تاثيرات آن بر توزيع فشار، ضرايب آيروديناميکي و پديده واماندگي تيغه مورد تحليل قرار گرفته است. تغييرات زاويه حمله، شديدا بر الگوي جريان و ضرايب آيروديناميکي زنجيره تيغه ها تاثير مي گذارد. به علاوه، با افزايش زاويه حمله، اثرات تداخل جريان بين تيغه ها افزايش مي يابد. ضمنا، افزايش زاويه حمله باعث حرکت نقطه جدايي جريان روي سطح مکش تيغه ها به سمت لبه حمله شده ولي بر جدايي جريان روي سطح فشار اثر محسوسي ندارد.