مقاله بررسي تجربي جذب سولفيد هيدروژن در يک برج جذب بستر متحرک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي جذب سولفيد هيدروژن در يک برج جذب بستر متحرک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برج جذب بستر متحرک
مقاله سولفيد هيدروژن
مقاله کيلات آهن
مقاله سولفيران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرصت خالد
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده اهري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني جناب مسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله حذف سولفيد هيدروژن (H2S) از يک جريان گازي توسط محلول کيلات آهن در يک برج جذب بستر متحرک مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمايش هايي در شرايط عملياتي گوناگون صورت پذيرفته است. دبي گاز در محدوده۲۲-۲۸ lit/min ، دبي محلول کيلات آهن در محدوده۰٫۲-۰٫۵ lit/min  و غلظت سولفيد هيدروژن (H2S) در محدوده ۳۰۰۰-۴۰۰۰ ppm متغير بوده و دو ارتفاع استاتيکي بستر،۱۳  و ۲۳ cm، و دو آکنه با قطره هاي۲  و۲٫۵ cm  مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج حاصله بيانگر آن است که ميزان جذب گاز سولفيد هيدروژن با افزايش ارتفاع استاتيکي بستر، افزايش مي يابد، زيرا با افزايش ارتفاع استاتيکي بستر، سطح تماس و زمان تماس فازهاي گاز و مايع افزايش مي يابد. همچنين با افزايش دبي محلول کيلات آهن به دليل در دسترس قرار گرفتن مول هاي بيشتري از فريک  (Fe+3)براي واکنش، ميزان جذب افزايش مي يابد. بنابراين ميزان افزايش اين پارامترها با محدوديت مواجه مي باشد. بررسي ساير پارامترها نشان داد که در شرايط عملياتي يکسان، افزايش عواملي مانند قطر آکنه ها، غلظت سولفيد هيدروژن و دبي گاز، به دليل کاهش سطح تماس بين فازها، نسبت مولي Fe+3/H2S و زمان اقامت، موجب کاهش ميزان سولفيد هيدروژن مي گردد. تعيين محدوده مناسب نسبت دبي مايع به دبي گاز(L/G)  از ملزومات اساسي جهت طراحي برج جذب بستر متحرک مي باشد. لذا با توجه به نتايج اخذ شده، اين نسبت بسته به غلظت گاز سولفيد هيدروژن خوراک و قطر آکنه مورد استفاده در محدوده۸-۲۱ lit/m3  تعيين گرديد.