مقاله بررسي تجربي علایم چشمي هيپرناترمي در رت، خوکچه و خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي علایم چشمي هيپرناترمي در رت، خوکچه و خرگوش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپرناترمي علایم چشمي
مقاله كدورت قرنيه و عدسي
مقاله كوري
مقاله خونريزي شبكيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: درخشنده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: فكري آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور پوريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 ختلال در آشاميدن، در دسترس نبودن مايعات، ناتواني هاي شديد، افزايش دفع مايعات از طرق كليوي و غير كليوي و افزايش مصرف نمك از علل اصلي هيپرناترمي مي باشد. نظر به اينکه در هيچ تحقيقي بررسي علایم چشمي بطور اخص مورد بررسي قرار نگرفته است، لذا هدف اين مطالعه بررسي سير تغييرات چشمي ناشي از هيپرناترمي در رت، خوکچه و خرگوش بود. روش کار بدين صورت بود كه ۵۰ رت نژاد ويستار ۲۵۰±۲۰ گرمي بطور تصادفي در ۵ گروه تقسيم گرديدند، به منظور ايجاد هيپرناترمي محلول هاي ۲، ۳، ۳٫۵ و ۴ درصد كلرور سديم در آب مقطر تهيه گرديد گروه كنترل در طول مدت آزمون از آب شرب و گروههاي تست از محلول هاي نمكي اختصاصي گروه استفاده نمودند ساير شرايط زيستي گروهها يکسان بود. با شروع استفاده از محلول هاي نمكي، معاينات چشمي با استفاده از اسليت لامپ و دوربين ته چشمي صورت گرفت، پاسخ چشم به محرکها نيز مورد بررسي قرارگرفت. همين آزمون با شرايط مشابه در خوکچه هندي و خرگوش نيز انجام گرديد. استفاده کوتاه مدت (۵ – ۳ روز) از محلول كلرور سديم ۲% با تغييرات چشمي سريع و چشمگيري همراه نبود، اما استفاده طويل المدت ( بيش از يک هفته) آن با صدمات عروقي و ساير نشانه هاي چشمي همراه بود. ۴ – ۳ روز پس از استفاده از محلول كلرور سديم ۳% و غليظ تر بدنبال افزايش سطح سرمي سديم، جدا شدگي شبكيه،(PVD:Posterior Vitreous Detachment ) ، خونريزي در شبكيه و زجاجيه رتها مشاهده گرديد. ديگر نشانه هاي چشمي هيپرناترمي شامل كدورت قرنيه و عدسي، تورم ديسك اپتيك، كوري، جمع شدگي زجاجيه و هيپوتوني چشم بود. نتيجه گيري حاصل از اين كار اين است كه هيپرناترمي و هيپراسمولاريتي شروع کننده تغييرات چشمي بود، بدنبال از دست رفتن آب ويتره و جمع شدن آن، جدا شدگي شبكيه و PVD بروز نموده و صدمات عروقي، خونريزي در شبكيه و زجاجيه ايجاد گرديد. سير پيشرونده هيپرناترمي، كدورت قرنيه و عدسي، تورم ديسك اپتيك، كوري، كولاپس ويتره و هيپوتوني چشم را در حيوانات بهمراه داشت.