مقاله بررسي تجربي مشخصه هاي گسيل نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني SBUPF1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي مشخصه هاي گسيل نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني SBUPF1
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسماي كانوني
مقاله هم جوشي
مقاله نوترون
مقاله فشار بهينه
مقاله شمارگر فعال سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني بابك
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي دواني فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، نوترون دهي پلاسماي كانوني نوع مدرSBUPF1  با مشخصات( E=2.5KJوC=8.6µF ) در فشارهاي مختلف گاز دوتريم و براي دو آند با اندازه هاي مختلف ۱۲ و ۱۸ سانتي متر مورد بررسي قرار گرفته است. از سه شمارگر فعال سازي نقره كه يكي از آن ها بالاي سر آند و دوتاي ديگر در زواياي ۴۵ و ۹۰ درجه نسبت به محور آند قرار داده مي شدند، براي شمارش نوترون و تعيين تقريبي توزيع زاويه اي گسيل نوترون استفاده شده است. هم چنين يك آشكارساز سوسوزن پلاستيكي (“۵×”۵ (ø براي ثبت تپ نوترون و پرتو ايكس سخت و تعيين انرژي ميانگين نوترون ها به كار گرفته شد. نتايج آزمايش هاي انجام شده نشان دادند كه براي آند با طول بزرگ تر، فشار بهينه گاز براي توليد نوترون كم تر شده و بهره نوترون در اين فشار بهينه افزايش مي يابد. در اين شرايط، فشار بهينه گاز دوتريم براي توليد نوترون، mbar6، بهره نوترون در اين فشار بهينه به طور متوسط حدود ۱۰۷×۴٫۶ نوترون در هر تپ و انرژي ميانگين نوترون ها ۲٫۲۴MeV است.