مقاله بررسي تجربي و الگوسازي توربين گازي جريان شعاعي دو ورودي پرخوراني در شرايط ورودي كامل و جزيي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات موتور از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي و الگوسازي توربين گازي جريان شعاعي دو ورودي پرخوراني در شرايط ورودي كامل و جزيي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توربين شعاعي دو ورودي
مقاله الگوسازي يك بعدي
مقاله پيش بيني عملكرد
مقاله بررسي تجربي
مقاله پرخوران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلوي بنيسي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، با توجه به اين كه استفاده از پرخوران در موتورهاي احتراق داخلي مي تواند يكي از راهبردهاي موتورهاي درون سوز در آينده باشد، به پيش بيني عملكرد توربين گازي جريان شعاعي دو ورودي يك پرخوران، در حالت دائمي و در شرايط ورودي كامل و جزيي پرداخته شده است. بررسي تجربي با استفاده از امكانات و تجهيزات ويژه اي براي آزمايش توربين شعاعي دو ورودي، در شرايط ورودي كامل و جزيي و براي گستره وسيعي از سرعت ها انجام گرفته است. روش تحليل عددي بر اساس الگوسازي تك بعدي جريان و ضرايب افت تجربي اجزاء مختلف توربين است كه براي شرايط ورودي جزيي توسعه داده شده است. مقايسه بين نتايج تجربي و الگوسازي، تطابق و هماهنگي بسيار خوبي را نشان مي دهد. نكته جالب توجه در نتايج، وقوع بازده بيشينه توربين دو ورودي در شرايط ورودي جزيي و هنگامي است كه شار جرمي سمت پوسته از سمت پايه بيشتر است.