مقاله بررسي تجربي و مدل سازي برج جذب سولفيد هيدروژن در فرايند سولفيران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي و مدل سازي برج جذب سولفيد هيدروژن در فرايند سولفيران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برج جذب با بستر ثابت
مقاله مدل سازي
مقاله فرايند سولفيران
مقاله كيلات آهن
مقاله سولفيد هيدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرصت خالد
جناب آقای / سرکار خانم: سعدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني جناب مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده اهري جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، مطالعات تجربي و مدل سازي رياضي سولفورزدايي از جريان هاي گازي با استفاده از محلول آبي كيلات آهن به عنوان شستشو دهنده جريان گازي حاوي H2S مورد بررسي قرار گرفت. سولفورزدايي از جريان گازي به واسطه واكنش يون سولفيد هيدروژن با يون فريك است كه منجر به رسوب گوگرد مي شود. برج جذب مورد استفاده حاوي آكنه هاي استاتيكي بوده و مطالعات تجربي در شرايط مختلف عملياتي (دبي گاز ۲٫۲-۴٫۱ lit/min دبي محلول كيلات آهن ۰٫۲-۲٫۰ lit/min غلظت گاز ۱۳۰-۲۳۰H2S ppm و ارتفاع پركن ۰٫۲-۰٫۳m) انجام پذيرفته است. همچنين يك مدل رياضي ديناميك به منظور پيش بيني ميزان بازدهي حذف سولفيد هيدروژن توسط محلول آبي كيلات آهن در برج جذب ارایه شد. بدين منظور با توجه به موازنه جرم اجزا در فازهاي گاز و مايع، دستگاه معادلات ديفرانسيل جزیي به دست آمد كه معادلات مورد نظر با استفاده از روش هاي عددي حل و در نتيجه پروفايل غلظت اجزا در طول برج جذب تعيين شد. صحت مدل با مقايسه نتايج پيش بيني شده توسط مدل و با داده هاي تجربي مورد آزمون قرار گرفت كه حاكي از تطابق قابل قبول نتايج مدل سازي با داده هاي تجربي است.