مقاله بررسي تحقق اهداف آموزش عالي بر اساس سند چشم انداز بيست ساله كشور با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۳۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تحقق اهداف آموزش عالي بر اساس سند چشم انداز بيست ساله كشور با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش AHP
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم آموزش عالي كشور، با هدف فراهم کردن موجبات اجراي مطلوب كليه برنامه ها و تكاليف مربوط به آموزش عالي و افزايش كارايي سيستم آموزش عالي، به عنوان سازماني تشكيل شده است. با عنايت به چشم انداز بيست ساله كشور، اهداف تعالي و پيشرفت كشور در صحنه علم و فناوري و روابط بين المللي با ترويج پژوهش و دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزش هاي ديني، گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پايه عدالت براي دسترسي همگاني، تربيت نيروي متخصص جهت احراز مسووليت هاي علمي و اجرايي كشور و تحكيم پيوند بين دانشگاه و صنعت و نظارت، حمايت و هدايت در دانشگاه ها و سياستگذاري علمي براي آموزش عالي در نظر گرفته مي شود.
در اين مقاله، ابتدا سيستم آموزش عالي كشور معرفي و سپس به تشريح مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) در خصوص آموزش عالي پرداخته و در نهايت عوامل و معيارهاي موثر بر اهداف آن مشخص مي شود.