مقاله بررسي تحليلي آرا و انديشه هاي فلسفي – تربيتي دکتر محمدباقر هوشيار و مقايسه آن با برخي انديشه هاي معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي آرا و انديشه هاي فلسفي – تربيتي دکتر محمدباقر هوشيار و مقايسه آن با برخي انديشه هاي معاصر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه تعليم و تربيت
مقاله آرا و انديشه ها
مقاله محمد باقر هوشيار
مقاله معاصر
مقاله مقايسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزامحمدي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت نژاد خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي آرا و انديشه هاي فلسفي – تربيتي دکتر محمد باقر هوشيار و مقايسه آن با آرا و انديشه هاي برخي از صاحبنظران معاصر مي پردازد. روش مورد استفاده در اين پژوهش، تحليل اسنادي بوده و در اين جهت کليه منابع و مراجع موجود و مرتبط با آرا و انديشه هاي هوشيار و همچنين آرا ساير دانشمندان تربيتي معاصر مورد بررسي قرار گرفته است. يافته ها که حاصل بررسي نه سوال پژوهشي است نشان مي دهد که مبناي اصلي انديشه فلسفي و تربيتي هوشيار انسان است. انسان مخلوق خداست و براي رسيدن به خدا تلاش مي کند اين نکته محوري در آرا تربيتي هوشيار نيز نقش اصلي را ايفا مي کند. براين اساس حاصل نظام تربيتي هوشيار انساني است که به تدريج و از طريق يک برنامه تربيتي جامع به کمال مورد نظر رسيده است. انديشه هاي تربيتي هوشيار از چنان جامعيتي برخوردار است که پاسخگوي بسياري از مسایل تعليم و تربيت معاصر نيز مي باشد. در بخش پاياني مقاله به مقايسه انديشه فلسفي و تربيتي هوشيار با برخي انديشه هاي معاصر پرداخته شده است.