مقاله بررسي تحليلي اثر ثابت هاي زماني سيال ويسکوالاستيک بر جريان در لوله هاي خميده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۴۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي اثر ثابت هاي زماني سيال ويسکوالاستيک بر جريان در لوله هاي خميده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيال مرتبه دو
مقاله جريان در لوله خميده
مقاله زمان رهايي از تغيير شکل
مقاله زمان رهايي از تنش
مقاله روش حساب اختلالات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيراني‌ نوبري‌ محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جنيدي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، حل تحليلي براي جريان سيال مرتبه دو در يک لوله خميده ارايه شده است. در اين راستا از روش حساب اختلالات براي تحليل ميدان جريان استفاده شده و برخلاف تحقيقات پيشين، جملات سري هاي حساب اختلالات تا مرتبه دو محاسبه شده اند. در ضمن، رابطه تحليلي براي دبي جريان ارايه شده و سرعت محوري، جريان هاي ثانويه و مولفه هاي ميدان تنش به شکل دقيقي محاسبه شده اند. همچنين، بر اساس حل ارايه شده براي سيال مرتبه دو در تحقيق حاضر و نيز براي سيال فوق همرفتي ماکسول در تحقيقات پيشين، اثر دو ثابت زماني رهايي از تغيير شکل و رهايي از تنش سيال ويسکوالاستيک بر جريان در لوله هاي خميده بررسي شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که افزايش زمان رهايي از تغيير شکل و زمان رهايي از تنش سيال ويسکوالاستيک به ترتيب به افزايش و کاهش دبي جريان منجر مي شود که اين امر از جمله مهم ترين نوآوري هاي تحقيق حاضر مي باشد.