مقاله بررسي تحليلي تاثير ابعاد اجتماعي خانوادگي و ويژگي هاي شخصي، شناختي در بوجود آمدن بزهکاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي تاثير ابعاد اجتماعي خانوادگي و ويژگي هاي شخصي، شناختي در بوجود آمدن بزهکاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزهکاري
مقاله ويژگي هاي شناختي شخصي
مقاله ويژگي هاي خانواگي
مقاله ويژگي هاي اتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي سيدكمال
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، به بررسي تاثير ويژگيهاي خانوادگي، اجتماعي و شخصي – شناختي در بزهکاري پرداخته ايم. براي اين منظور ۱۸۰ نوجوان (۹۰ نفر بزهکار و ۹۰ نفر عادي) به صورت خوشه اي انتخاب و به وسيله پرسشنامه محقق ساخته و آزمون هوشي ريون مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج، نشان مي دهد که نوجوانان عادي و بزهکار به غير از ترتيب تولد و فصل تولد، توانايي برقراري ارتباطات اجتماعي و ميزان تحصيلات مادر در ساير ويژگيهاي مرتبط با ابعاد خانوادگي، اجتماعي و شخصي شناختي تفاوت معناداري با يکديگر نشان مي دهند.