مقاله بررسي تحليلي حاشيه نشيني در شهر بيرجند: مطالعه موردي منطقه کارگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي حاشيه نشيني در شهر بيرجند: مطالعه موردي منطقه کارگران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاشيه نشين
مقاله حاشيه نشيني
مقاله اسکان غير رسمي
مقاله زاغه ها
مقاله بيرجند و منطقه کارگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري فر رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حاشيه نشيني به عنوان عدم تعادل فضايي توزيع جمعيت، مشکلات متعددي را براي کشور به وجود آورده است. اين پديده در بعضي از جوامع، معلول کشش طبيعي قطب هاي صنعتي، شغلي، رفاهي و اداري است و در بعضي ديگر از جوامع، بيکاري و فقر عامل آن است. اين شرايط در ايران و به خصوص در استان هاي کويري به علت واقع شدن در کمربند خشک، شرايط بحراني تري به خود گرفته است. همين روند، مهاجرت هاي وسيعي را در پي داشته است. اين مهاجرت ها باعث ايجاد اشتغال کاذب و ناهنجاري هايي در شهرهاي مقصد شده است. مقاله حاضر از طريق پيمايش ميداني، با استفاده از داده هاي نمونه اي مربوط به ۵۰۰ خانوار و با تحقيقي ترکيبي، نسبت به تجزيه و تحليل پيامدهاي حاصل از اين روند در محله کارگران در شهر بيرجند، اقدام کرده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که مهاجرت هاي روستا- شهري، ضعف توان مالي ساکنان ناحيه به همراه ناتواني مسوولان در ساماندهي اين وضعيت، باعث پيدايش شکل گيري حاشيه مورد بررسي و بروز ناهنجاري هاي متعدد شده است؛ به طوري که بسياري از اين خانواده ها از فقر و محروميت رنج مي برند. اغلب آنها فاقد امکانات بهداشتي، تفريحي و … هستند. در واقع، حاشيه مورد نظر سبب نا امن شدن شهر بيرجند شده است و اگر اين معضل ساماندهي نگردد، بحران هاي غير قابل حلي را باعث خواهد شد.