مقاله بررسي تحليلي ساختار صنعتي و رقابت پذيري صنايع ايران به تفکيک کدهاي ISIC در دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي ساختار صنعتي و رقابت پذيري صنايع ايران به تفکيک کدهاي ISIC در دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۴
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار صنعتي
مقاله رقابت پذيري نيروي کار
مقاله ارزش افزوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درون پرور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقين علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حديد بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي در اثر سياست هاي صنعتي – اقتصادي شاخصي مهم براي شناخت وضعيت ساختار صنايع مي باشد. اين مقاله با استفاده از داده هاي ارزش افزوده صنايع بيست و سه گانه در بخش صنعت ايران، به تجزيه و تحليل ساختار صنعتي و تعيين قدرت رقابت پذيري هر يک از فعاليت هاي صنعتي پرداخته است که به وسيله شاخص هاي متداول از جمله متوسط شاخص تغييرات ساختاري و شاخص قدرت رقابت پذيري براي سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ تبيين شده است. نتايج به دست آمده از شاخص هاي تحليل ساختاري نشان مي دهد که از صنايع مورد بررسي با کدهاي دو رقمي  ISIC صنايع توليد ساير وسايل حمل و نقل، توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر، توليد کاغذ و محصولات کاغذي، توليد فلزات اساسي، صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي و توليد ساير محصولات کاني غير فلزي نسبت به سال پايه از رشد ارزش افزوده بالايي برخوردار بوده اند، يعني تغييرات ساختاري مثبتي از خود نشان داده اند. همچنين در اين سال ها، در بين گروه هاي مختلف صنايع (طبقه بندي صنايع با کدهاي دو رقميISIC ) صنايع ذغال کک – پالايش و سوخت هاي هسته اي، صنايع توليد مواد و محصولات شيميائي و توليد فلزات اساسي به ترتيب، با نرخ رشدي معادل ۸۱/۱۰، ۴۹/۷ و ۴۹/۵ درصد، حايز بالاترين ميزان نسبت شاخص رقابت پذيري براي نيروي کار بوده اند.