مقاله بررسي تحليلي ساخت عبارت فعلي در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۴۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي ساخت عبارت فعلي در زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعل
مقاله عبارت فعلي
مقاله فعل مرکب
مقاله گروه فعلي
مقاله ساختمان فعل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كاردل ايلواري رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رکن اصلي و تفکيک ناپذير جمله فعل است و ساختمان آن داراي اشکالي چون: فعل ساده، پيشوندي، مرکب، پيشوندي مرکب، عبارت فعلي و فعل هاي لازم يک شخصه مي باشد. بحث و بررسي هاي زيادي در خصوص ساختمان فعل صورت گرفته است، ليکن درباره ساختمان عبارت فعلي، به صورتي بايسته، پژوهشي جامع صورت نگرفته است. در اين مقاله کوشش مي شود تا با توجه به نظر دستور نويساني چون خانلري، احمدي گيوي، ابوالقاسمي، انوري، فرشيدورد و ارژنگ و زبان شناساني چون مشکوه الديني، باطني، وحيديان کاميار و طبيب زاده، به عبارت فعلي پرداخته شود و با نقد و تحليل هريک از آنها، به درستي و نادرستي و نيز اختلاف ديدگاه ها اشاره و در اين مباحث، نظر نگارندگان ارایه گردد. لذا هدف اين نوشتار، اين است که به تبيين نظرات دستورنويسان سنتي و جديد و تعريف دقيق تر و علمي تري که از سوي آنها ارايه شده است، بپردازد و در نهايت، با تحليل ساخت عبارت فعلي، آن را از دو بعد ساختاري و معنايي مورد بررسي قرار دهد.