مقاله بررسي تحليلي شار تابشي در پوسته سطحي آب با هدف کاربرد در سنجش از دور SST که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقيانوس شناسي از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي شار تابشي در پوسته سطحي آب با هدف کاربرد در سنجش از دور SST
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مباشري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مباشري امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشخيص دماي صحيح هر نقطه از اقيانوس و دسترسي به تغييرات لحظه اي آن پژوهشگران را قادر مي سازد تا مطالعاتي نظير تغييرات اقليمي مناطق مختلف، پيش بيني طوفانهاي شديد، رديابي جريان هاي آبي، رديابي و تشخيص محل اجتماع ماهي ها و بسياري از موارد ديگر را با دقتي كه بستگي به ميزان دقت در سنجش دماي سطح آب دارد انجام دهند. از طرف ديگر، امكان اندازه گيري دماي آب با وسايل دستي و يا با استفاده از بويه ها با توجه به وسعت آبهاي روي سطح زمين كاري اگر نه غير ممكن، بسيار پرهزينه است. طي چند دهه اخير سنجش دماي سطح آب توسط راديومترهاي نصب شده بر روي ماهواره هاي علمي ـ پژوهشي متداول شده است .در اين رابطه وجود يک لايه سرد در سطح آب به علت تبخير آن باعث گرديده است تا خطا در اندازه گيري در برخي از نقاط به ۲oC برسد كه اين امر مفيد بودن اين اندازه گيري ها را به زير سوال مي برد. در اين پژوهش معادله تابش آب در پوسته اقيانوس (ضخامت حدود يك ميليمتر) به صورت تحليلي حل شده و مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که تابش خالص از عمقي در حدود ۲۰ ميکرن نشات مي گيرد. همچنين تابش خالص طيفي براي طول موج هاي زير و بالاي ۱۲ ميکرن در دو جهت مختلف جريان داشته و رفتاري متمايز دارد.